Δράσεις για γονείς


  • Σεμινάρια βιωματικού χαρακτήρα για την επικοινωνία στην οικογένεια
  • Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων