Δράσεις για εφήβους


  • Συναντήσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα πρόληψης και κοινωνικά ζητήματα
  • Συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες
  • Εργαστήρια βιωματικής εκπαίδευσης