Δράσεις για την ευρύτερη κοινότητα


  • Συναντήσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας
  • Συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες
  • Ομάδες βιωματικού χαρακτήρα
  • Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και συνεργασία με συλλόγους και τοπικούς φορείς
  • Παρεμβάσεις ενημέρωσης σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων
  • Εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και κοινωνικού προβληματισμού
  • Ατομικές συναντήσεις
  • Υποστήριξη και παραπομπή ατόμων με αίτημα βοήθειας σε κατάλληλες δομές ψυχοκοικωνικής στήριξης