Δράσεις για τη σχολική κοινότητα


  • Επιμορφωτικά σεμινάρια για νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές
  • Συναντήσεις εποπτείας σε προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας  στη σχολική τάξη
  • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης