Επιστημονικό – Διοικητικό Προσωπικό


Επιστημονικά Στελέχη

 

  • Μαμαλίκου Μαρία- Σχολική Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη
  • Αβραμίδου Αγγελική-Κοινωνική Λειτουργός

Διοικητικό Προσωπικό

  • Χαψή Ανδρονίκη – Γραμματειακή Υποστήριξη