Ταυτότητα του Κέντρου


Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου με διακριτικό τίτλο «Πολιόχνη» αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2006 και είναι ένα από τα 74 Κέντρα Πρόληψης που έχουν συσταθεί πανελλαδικά από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στελεχώνεται από καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών καθώς και διοικητικό προσωπικό. Την ευθύνη της συστηματικής επιστημονικής εποπτείας και της αξιολόγησης των προγραμμάτων και των δράσεων πρωτοβάθμιας πρόληψης που εφαρμόζεται στο Κέντρο Πρόληψης έχει το Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ. Το Κέντρο Πρόληψης απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό της Λήμνου και του Αγ. Ευστρατίου και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Το έργο των Κέντρων Πρόληψης εκτός από την πρόληψη των εξαρτήσεων πλέον επεκτείνεται και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Τα Κέντρα Πρόληψης χρηματοδοτούνται ισόποσα από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εσωτερικών.