Φιλοσοφία του Κέντρου Πρόληψης


Το έργο του Κέντρου Πρόληψης απευθύνεται στον υγιή πληθυσμό στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης.

Πρωτογενής πρόληψη είναι η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι παράγοντες που γεννούν ένα πρόβλημα.

Είναι οι ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε όλοι πριν εμφανιστεί ένα πρόβλημα για να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε τις πιθανότητες δημιουργίας του.

Ως εκ τούτου η πρόληψη της χρήσης ουσιών επικεντρώνεται στους παράγοντες και τις συνθήκες εκείνες που καθιστούν το άτομο ευάλωτο ως προς την ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών οι οποίες βλάπτουν τη σωματική, ψυχική και πνευματική του υγεία, όπως είναι η χρήση νόμιμων (π.χ. καπνός και αλκοόλ) και παράνομων ουσιών αλλά και κάθε άλλης συμπεριφοράς που μπορεί να εξελιχθεί σε εξάρτηση (π.χ. εθισμός στο διαδίκτυο) συμβάλλοντας παράλληλα στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας του ατόμου.