Ημερήσια αρχεία: Οκτώβριος 30, 2014


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  ΠΟΛΙΟΧΝΗ», προκηρύσσει δύο (2) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου από το χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης. Απαιτούμενα […]