Χρειάζεται συνεχής ενημέρωσης …..Πρόληψη AIDS


Θεόδωρος  Ι Μπαβέας

 

Κάθε χρόνο  η 1η Δεκεμβρίου είναι  Παγκόσμια ημέρα κατά  του AIDSεφέτος συμπληρωθήκαν 30 χρόνια από  την εμφάνιση του ιού του HIVAIDS

H Παγκόσμια επιστημονική κοινότητα στέλνει  αυτή την ημέρα μήνυμα  στις  νέες  και τους νέους  σε ολόκληρο  τον κόσμο για  να τους θυμίσει ότι το AIDS είναι μια φοβερή ιατρό- κοινωνική μάστιγα από την οποία έχουν χάσει  την ζωή τους από το 1981 πάνω από 25 εκατό, άνθρωποι ενώ οι φορείς του ιού HIV  ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια . με σοβαρά  οικονομικά  κοινωνικά προβλήματα ρατσισμού  και κοινωνικής  απομόνωσης  Αυτή τη χρονιά η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα εστιάζει  το ενδιαφέρον της καλώντας  τους πολίτες του κόσμου .. Λέγοντας… ΜΗΔΕΝΙΖΟΥΜΕ τις νέες μολύνσεις, ..τις διακρίσεις ……..και τους θανάτους

Το AIDS είναι λοιμώδες  μεταδοτικό νόσημα το  οποίο οφείλεται  σε ιό HIV/AIDS ο  οποίος  μεταδίδεται  με  το αίμα με ορισμένα υγρά και κυρίως  με την σεξουαλική επαφή καιo οποίος κατόρθωσε να αλλάξει τις σεξουαλικές πρακτικές των ανθρώπων , να λύσει  τη σιωπή ,γύρω από την σεξουαλικότητα ,και να μεγιστοποιήσει  την  ενημέρωση ,την πρόληψη,  και την έρευνα

Είναι δε  γνωστό ότι η ενημέρωση βοηθάει  στη μεταφορά γνώσεων προς τους νέους αγόρια  και κορίτσια , η γνώση αποβάλει  ,το  φόβο ,την  αγωνία, αποκλείει τον πανικό και δίνει δύναμη στην αυτογνωσία και την αυτοπειθαρχία του ατόμου για την σεξουαλική του συμπεριφορά

Η Ενημέρωση των νέων για όλα  τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα  και κυρίως για το  AIDS ,είναι προτεραιότητα της πολιτείας και βασικός άξονας για την επιβίωση της κοινωνίας μας  Η ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας με την ενημέρωση και τη σωστή συνεχή μεταφορά γνώσεων  δίνει την δυνατότητα σε κάθε άτομο να έχει το δικαίωμα στην σεξουαλική αυτοδιάθεση , η οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα της άρνησης, για χωρίς προφύλαξη ερωτική σχέση, ώστε να έχει τη γνώση και την αυτοπειθαρχία να αποφύγει τη μόλυνση από τον ιό του AIDS

Οι σχέσεις των δυο φίλων πρέπει να εκφράζουν και να προάγουν  ενεργητικά τον αυτοσεβασμό ,την ειλικρίνεια ,την αλήθεια ,την αλληλεγγύη για μια ολοκλήρωση σχέσεων με διάλογο με ολοκληρωμένη συμμετοχή  και αρμονία

Όλοι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους εαυτούς τους αλλά παράλληλα  και τους άλλους από τη μόλυνση Σήμερα η κοινωνία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό ιατρό κοινωνικό πρόβλημα το  οποίο λόγω της αδιαφορίας ορισμένων ανθρώπων τα κρούσματα έχουν αυξηθεί  στα υγιή άτομα δηλαδή στον γενικό πληθυσμό Το κέντρο ειδικών λοιμώξεων της χωράς   μας επισημαίνει αύξηση των κρουσμάτων  κυρίως σε χρήστες ουσιών  με σύριγγες ενώ προτρέπει τους πολίτες σε ενημέρωση  και βασικά στην πρόληψη

Η έρευνα  και η μελέτη του προβλήματος είχε  ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη ορισμένων αντιρετροϊκών φαρμάκων τα  οποία προστατεύουν με σωστή θεραπευτική αγωγή τους οροθετικούς HIV να  μην νοσήσουν από το  AIDS   το οποίο σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου έχει εξασθενίσει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα διάφορα μικρόβια και επέρχεται  ο θάνατος  Επομένως ένας (φορέας )οροθετικός στον ιόHIV με σωστή θεραπεία μπορεί  να αποφύγει  τον θάνατο  από το AIDS παρά  τα προβλήματα τα οποία μπορεί  να αντιμετωπίσει  κατά την θεραπεία Άρα πρέπει  να γίνει κατανοητό ότι κάθε άτομο το οποίο προσβάλλετε από τον ιό HIV θα πρέπει να παραμείνει ισότιμο μέλος της κοινωνίας μας χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικό ρατσισμό να έχει τα  ίδια δικαιώματα τις ίδιες ευκαιρίες στην  εργασία , στην εκπαίδευση και στις κοινωνικές  υπηρεσίες και  αυτό μπορεί να γίνει όταν υπάρχει από την πολιτεία  και τους φορείς συνεχής ενημέρωση για πρόληψη

Αυτό ενισχύει το αίσθημα ευθύνης των πολιτών έχει διεγείρει τον εθελοντισμό την ανθρωπιά και έχει καταπολεμήσει την ρατσιστική απομόνωση των πασχόντων και των οροθετικών  Επομένως ο ιός αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά , μόνο όταν όλοι έχουν ίσια δικαιώματα και υποχρεώσεις στην κοινωνία  εις την οποία ζούμε  Τα παιδιά μας λοιπόν έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση την πρόληψη και την εκπαίδευση όσον αφορά την προστασία τους από τον ιό

Δεκέμβριος 2014