Αποτελέσματα της από 27/10/2014 προκήρυξης του Κέντρου Πρόληψης «Πολιόχνη»


  • Για τις δύο (2) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού από το χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Π.Ε./Τ.Ε.) η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
  1. την με Α.Π. 1054/27-10-15 Προκήρυξη του Κέντρου Πρόληψης «Πολιόχνη»,
  2. την από 27 και 29-10-2014 δημοσίευση της Προκήρυξης στις εφημερίδες Λημνιακή Φωνή, Λημνιακός Λόγος και Έθνος καθώς επίσης και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τη συνολική παρουσία των υποψηφίων ενώπιων της  και ειδικότερα, την ικανότητα για συνεργασία – επικοινωνία, πρωτοβουλία, ικανότητα προσαρμογής, κίνητρο δέσμευσης, όπως και τις ειδικότερες ανάγκες του Κέντρου Πρόληψης «Πολιόχνη», εισηγείται ομόφωνα την κατάταξη των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά ως κάτωθι:
1.         Γιαζιτζή Δήμητρα
2.         Μαμαλίκου Μαρία, με αναπληρωματικές τις ακόλουθες τέσσερις υποψήφιες σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης σε διάστημα ενός έτους:
3.         Αβραμίδου Αγγελική
4.         Μιχάλη Ευαγγελία
5.         Λιλή Παρασκευή
6.         Δουργουνάκη Μαρία
7.         Σακκέτου Αγγελική
8.         Παπαχίου Ασπασία
9.         Νικολάου –Ξενοφώντος Αγγέλα
10.     Θεοχαρίδου Ευγενία
11.     Παπατριανταφύλλου Ιωάννα
12.     Ξηροφώτου Ευαγγελία
13.     Κουκούλα Δήμητρα
14.     Χριστίδου Μέλπω
15.     Αναγνωστόπουλος Εμμανουήλ.
16.     Γιαννακοπούλου Μαρία
17.     Τασούλη Αρχοντούλα
18.     Μπομπότα Πολυδώρα
19.     Κουτσογιάννη Ιωάννα
20.     Παπαμανώλη Ελένη

Το χρονικό διάστημα για υποβολή πιθανών ενστάσεων ορίζεται από σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου ως και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015.