Νέα – Ανακοινώσεις


Η πρόληψη των ουσιοεξαρτήσεων

Η πρόληψη των ουσιοεξαρτήσεων Από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης «Πολιόχνη» Η έννοια της πρόληψης αναφέρεται στο σύνολο των μέτρων πριν από την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς. Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης αφορά την αντιμετώπιση των παραγόντων που κάνουν ευάλωτο το άτομο και την ενίσχυση των παραγόντων που το ενδυναμώνουν και […]